Wymagane dokumenty

W trosce o najwyższą jakość proponowanych usług oraz w celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia interesów wszystkich stron czynności, Kancelaria Notarialna zapewnia możliwość bezpłatnego spotkania informacyjnego, którego celem będzie indywidualne uzgodnienie z Notariuszem, zarówno formy planowanej czynności, jak i niezbędnych dla jej dokonania dokumentów.

 

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

 • numer księgi wieczystej,
 • w zależności od podstawy nabycia: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z terminem ważności, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • w przypadku firm – numer KRS,
 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania działki,
 • nr konta bankowego,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 • mapa sytuacyjna do celów prawnych.

2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z terminem ważności, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dodatkowo, w przypadku firm – numer KRS,
 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

3. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia, czyli: przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • numer księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z terminem ważności, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dodatkowo, w przypadku firm – numer KRS,
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

4. TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z terminem ważności, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).
 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z terminem ważności, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),o
 • opis nieruchomości, preferowany numer księgi wieczystej.

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • akt zgonu spadkodawcy wraz z numerem PESEL lub osobne zaświadczenie o numerze PESEL,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska rodowego na skutek zawarcia związku małżeńskiego).

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z terminem ważności, PESEL, NIP, adres zameldowania).

8. PRZYDATNE INFORMACJE:

W przypadku zgubienia lub braku w dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, należy zamówić taki odpis w sądzie cywilnym, w którym toczyła się sprawa dotycząca nabycia spadku.

Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest niezbędne nawet jeśli osoba dziedzicząca lub obdarowana jest zwolniona z podatku lub nastąpiło przedawnienie.

Ze względów formalnych wymeldowanie nie jest konieczne do zawarcia umowy. Jednak  korzystniejsze rozwiązanie dla strony kupującej jest wtedy, gdy zbywca wymelduje się z lokalu przed zawarciem aktu umowy sprzedaży. W przeciwnym razie nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia długotrwałej procedury administracyjnej dotyczącej wymeldowania osób, które opuściły lokal uprzednio się nie wymeldowując. Jeśli nabywcy wyrażą zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Również rozliczenie kosztów eksploatacyjnych jest kwestią umowy między stronami aktu notarialnego.

Strona notariuszcieszyn.pl używa cookies

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki cookie pomagają udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Jeśli nie chcą Państwo, by pliki cookies były zapisywane na dysku, proszę zmienić ustawienia swojej przeglądarki.