ADRES

ul. Bobrecka 27

43-400 Cieszyn

tel. 33 85 77 116.

tel. kom. 513 270 038

www.notariuszcieszyn.pl

E-MAIL

malgorzata.pagiela@notariuszcieszyn.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

me>

Ustalenie kosztów aktu notarialnego wymaga dokładnego przeanalizowania planowanej czynności pod kątem następujących elementów:

1. jeżeli dokonywana czynność rodzi skutki podatkowe, notariusz jako płatnik jest zobowiązany do wyliczenia i pobrania odpowiedniego podatku, a następnie do jego przekazania na konto urzędu skarbowego. Obowiązek dotyczy:

- podatku od czynności cywilnoprawnych uregulowanego Ustawą z dnia 9 września 2000 roku - zgodnie z art. 10 tej ustawy notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Dokonanie czynnsości cywilnoprawnej jest uzależnione od uprzedniego zapłacenia podatku;

- podatku od spadków i darowizn uregulowanego Ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku -zgodnie z art. 18 tej ustawy notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Notariusz jest zobowiązany pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego;

2. jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

3. wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności notarialnych określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności określone przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

 

 

Ustalenie kosztów czynności notarialnej umożliwi bezpośredni kontakt z Kancelarią.

Strona notariuszcieszyn.pl używa cookies

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki cookie pomagają udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Jeśli nie chcą Państwo, by pliki cookies były zapisywane na dysku, proszę zmienić ustawienia swojej przeglądarki.